ชิราคามิซานจิ (ญี่ปุ่น)

เป็นที่รู้กันดีว่า UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกมากมายหลายแห่ง ถ้านับแค่มรดกโลกทางธรรมชาติ ก็ประมาณ 200 กว่าแห่ง และนี่คือ มรดกโลก ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน จะงดงามแค่ไหนต้องดู

เทือกเขาชิรากามิ หนึ่งในมรดกโลกของญี่ปุ่น ขุนเขาที่สูงกว่า 1,000 เมตร จำนวนหลายลูก ผู้คนที่นี่มีความผูกพันธ์กับผืนป่าและภูเขาแห่งนี้เป็นอย่างมาก โดยเชื่อว่าเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ จึงยังคงความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก และยังเป็นที่อยู่อาศัยของหมีสีน้ำตาลและนกอีกเกือบร้อยชนิด