ทุ่งใหญ่นเรศวรผืนป่ามรดกโลก

ทุ่งใหญ่นเรศวรผืนป่ามรดกโลก ใหญ่สุดในอาเซียน

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง เป็นสถานที่ธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้ ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในคราวประชุมเพื่อคัดเลือกแหล่งมรดกโลก เมื่อ วันที่ 9 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ณ ประเทศตูนีเซีย

ผืนป่าแห่งภาคตะวันตกของประเทศไทยนี้ มีความโดดเด่นด้านวิวัฒนาการทางชีวภาพ ชีวาลัย เป็นพิเศษของโลก เป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายของประเทศ มีป่าไม้นานาชนิด อีกทั้งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่หายาก

โดยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่รวม 4,017,087 ไร่ หรือกว่า 6,000 ตารางกิโลเมตร กินพื้นที่ใน 3 จังหวัด กาญจนบุรี ตาก และอุทัยธานี เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสายหลักของประเทศหลายสาย เช่น แม่กลอง สาละวิน สะแกกรัง ท่าจีน และบางส่วนของเจ้าพระยา

การเดินทางท่องเที่ยวในผืนป่าอนุรักษ์ ต้องทำหนังสือขออนุญาตล่วงหน้า 15 วัน เรียนผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพืช บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 765

อีกทั้งเส้นทางค่อนข้างลำบาก โดยใช้เส้นทางทองผาภูมิ-สังขละบุรี บริเวณแยกห้วยเสือ ไปยังบ้านคลีตี้ ระยะทาง 42 กิโลเมตร ต่อจากนั้นมีทางแยกไปที่ทำการเขตฯ ที่ห้วยซ่งไท้อีก 40 กิโลเมตร