มรดกโลกในอาเซียน

จนกระทั่งถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซี่งได้มีการประกาศมรดกโลกแห่งใหม่เพิ่มเติมนี้น ในจำนวนประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศนั้น มีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ อยู่จำนวน 37 แห่ง ใน 9 ประเทศ คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย เวียดนาม ดังนี้

กัมพูชา
มีมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 2 แห่ง คือ
1. แองกอร์ หรือ เมืองพระนคร (Angkor)
2. ปราสาทพระวิหาร (Temple of Preah Vihear)

อินโดนีเซีย
มีมรดกโลกจำนวน 8 แห่ง
มรดกโลกทางวัฒนธรม 4 แห่ง
3. บูโรบูดูร์ (Borobudur) หรือ กลุ่มวัดบุโรพุทโธ (Borobudur Temple Compounds)
4. ปรัมบานัน (Prambanan )หรือ กลุ่มวัดพรัมบานัน (Prambanan Temple Compounds)
5. แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน (Sangiran Early Man Site)
6. ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหลี : ระบบสุบักหลักการตามปรัชญาไตรหิตครณะ (Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy)
มรดกโลกทางธรรมชาติ 4 แห่ง
7. อุทยานแห่งชาติอูจุงกูลอน (Ujung Kulon National Park)
8. อุทยานแห่งชาติโคโมโด (Komodo National Park)
9. อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ (Lorentz National Park)
10. มรดกป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตรา (Tropical Rainforest Heritage of Sumatra)

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 2 แห่ง
11. เมืองหลวงพระบาง (Town of Luang Prabang)
12. ปราสาทหินวัดพูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจำปาสัก (Vat Phou and Associated Ancient Settlements within the Champasak Cultural Landscape )

มาเลเซีย
มีมรดกโลก จำนวน 4 แห่ง คือ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม 2 แห่ง
13. มะละกา และจอร์จทาวน์ นครประวัติศาสตร์บนช่องแคบมะละกา (Melaka and George Town, Historic Cities of the Straits of Malacca)
14. แหล่งโบราณคดีหุบเขาเล็งกอง (Archaeological Heritage of the Lenggong Valley)
มรดกโลกทางธรรมชาติ 2 แห่ง
15. อุทยานคินาบาลู (Kinabalu Park)
16. อุทยานแห่งชาติกูนุงมูลู (Gunung Mulu National Park)

เมียนมาร์
มีมรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 1 แห่ง คือ
17. กลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยู (Pyu Ancient Cities)

ฟิลิปปินส์
มีมรดกโลก จำนวน 6 แห่ง คือ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 3 แห่ง
18. นครประวัติศาสตร์วีกัน (Historic Town of Vigan)
19. โบสถ์บาโรคแห่งฟิลิปปินส์ (Baroque Churches of the Philippines)
20. นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์ (Rice Terraces of the Philippine Cordilleras)
มรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 3 แห่ง
21. อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปวยร์โต-ปรินเซซา (Puerto-Princesa Subterranean River National Park)
22. อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ (Tubbataha Reefs Natural Park)
23. เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าภูเขาฮามิกีตัน (Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary)

ไทย
มีมรดโลก จำนวน 5 แห่ง คือ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 3 แห่ง
24. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site)
25. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร (Historic City of Ayutthaya)
26. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns)
มรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 2 แห่ง
27. ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex)
28. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง (Thungyai-Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries)

เวียดนาม
มีมรดกโลก จำนวน 8 แห่ง คือ
มรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 5 แห่ง
29. หมู่โบราณสถานเมืองเว้ (Complex of Hue Monuments)
30. เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient Town)
31. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน (My Son Sanctuary)
32. พระราชวังจักรพรรดิแห่งทังลอง-ฮานอย (Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long-Hanoi)
33. พระราชวังแห่งราชวงศ์โฮ (Citadel of the Ho Dynasty)
มรดกโลกทางธรรมชาติ จำนวน 3 แห่ง
34. อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay)
35. อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง (Phong Nha-Ke Bang National Park)
มรดกโลกแบบผสม (วัฒนธรรมและธรรมชาติ)
36. แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (Trang An Landscape Complex)

สิงคโปร์
มรดกโลกทางวัฒนธรรม จำนวน 1 แห่ง คือ
37. สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore Botanic Gardens