วัดนามซาว

วัดนามซาว (Nam Giao)

“วัดนามซาว” (Nam Giao Temple) ถ้าไม่บอกว่าเป็นวัดก็คงไม่รู้ เพราะมันเป็นแค่ลานวงกลมอยู่กลางแปลงต้นสน บรรยากาศดูแปลกๆดี ที่นี่ออกแบบจากแนวคิดที่ว่า สวรรค์เป็นวงกลม โลกมนุษย์เป็นสี่เหลี่ยม แท่นบูชาที่อยู่บนสุดคือตัวแทนของสวรรค์ และล่างสุดหมายถึงมนุษย์ ผู้มาขอพึ่งบารมีจากสวรรค์

อยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำหอม ประมาณ 2 กิโลเมตร เคยเป็นวัดที่มีความสำคัญในสมัยราชวงศ์เหวียน ภายในวัดมีบันไดทางเดินขึ้นไปบนแท่นวงกลมขนาดใหญ่ ซึ่งในอดีตถูกใช้ประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยมีแนวคิดการออกแบบวางอยู่บนความเชื่อปรัมปราที่ว่า สวรรค์เป็นวงกลม และโลกเป็นสี่เหลี่ยม แทนบูชาที่อยู่บนสุดหมายถึงตัวแทนทรวงสวรรค์ และล่างสุดพื้นดินหมายถึงมนุษย์ ผู้มาขอพึ่งบารมีจากสวรรค์บนฟ้า