สะพานเหี่ยนเลือง (Hien Luong)

สะพานเหี่ยนเลือง

ในช่วงทำสงครามต่อต้านสหรัฐอเมริกาผู้รุกราน สะพานเหี่ยนเลืองข้ามแม่น้ำเบ๊นห่าย ในจังหวัดกว่างจิ่เป็นเส้นแบ่งประเทศเวียดนามเป็นสองภาคเป็นการชั่วคราว ซึ่งกุลบุตรชาวเวียดนามได้สละชีพอย่างวีระอาจหาญในแม่น้ำแห่งนี้เพื่ออิสระภาพและเอกราชของประเทศ โบราณสถานสะพานเหี่ยนเลืองและแม่น้ำเบ๊นห่ายได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานประวัติศาสตร์ระดับชาติ ในช่วงนี้ ชาวบ้านที่อยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำเบ๊นห่ายยินดีต้อนรับผู้คนที่กลับมาเยือนสมรภูมิในอดีตในงานวันรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวอย่างไม่ขาดสาย

สะพานเหี่ยนเลืองข้ามแม่น้ำเบ๊นห่ายมีความยาวประมาณ ๑๗๘ เมตรเท่านั้น แต่ชาวเวียดนามในภาคใต้และภาคเหนือต้องทนกับความยากลำบากมา ๒๑ ปีจึงสามารถข้ามสะพานได้อย่างอิสระ สะพานเหี่ยนเลืองมี ๗ ช่วง ผิวสะพานปูแผ่นไม้สน ๙๐๐ แผ่น สะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นพยานแห่งการต่อสู้อย่างยาวนาน ดุเดือดแต่เกรียงไกรของประชาชาติเวียดนาม อีกทั้งสะท้อนความมุ่งมั่น ความปรารถนาและความมั่นใจในชัยชนะของชาวเวียดนาม ในช่วงสงคราม จังหวัดกว่างจิ่ถูกทิ้งระเบิดทำลายล้างหลายร้อยตันมากกว่างแห่งอื่นใดของประเทศ มาช่วงสันติสุข ทั่วประเทศได้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อสร้างสรรค์กว่างจิ่ให้เจิรญรุ่งเรืองและทันสมัย

ปี ๒๐๐๕ ในโอกาสฉลองครบรอบ ๓๐ ปีการปลดปล่อยภาคใต้เวียดนามอย่างสมบูณ์อันเป็นการรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว งานเทศกาลรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ณ เขตโบราณสถานแห่งประวัติศาสตร์สองฝั่งเหี่ยนเลือง-เบ๊นห่าย ตั้งแต่นั้นมา เขตโบราณสถานเหี่ยนเลือง-เบ๊นห่ายได้กลายเป็นสถานที่จัดงานวันรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวเป็นประจำทุกปี ส่วนปีนี้ งานวันรวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐เมษายน นายเหงวียนดึ๊กจิ๊ง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกว่างจิ่เปิดเผยว่า“ เมื่อสงครามยุติลงในปีค.ศ.๑๙๗๕ สะพานนี้กลายเป็นสะพานแห่งเอกภาพ ประชาชนทั้งประเทศต้องเสียสละเลือดเนื้อและทนกับสงครามที่ดุเดือด ณ ที่นี่มากว่า ๒๐ ปีเพื่อที่จะสามารถสัญจรบนสะพานนี้ได้อย่างอิสระ ดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวได้ระบุในโครงการแห่งชาติเพื่อหวนรำลึกถึงช่วงเวลาที่ประเทศถูกแยกออกเป็นสองภาค อีกทั้งยังเป็นสถานที่แสดงความอาลัยคิดถึงของสองภาค ความปรารถนารวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสร้างความรู้สึกบอกไม่ถูกของประชาชนเวียดนามที่มาเยี่ยมเยือน ”