ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

สุดยอดมรดกโลกอาเซียน

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ประธานเปิดงานและร่วมงานสัมมนา “สุดยอดมรดกโลกอาเซียนครั้งที่ 1” หรือ The 1st ASEAN World Heritage โดยได้รับเกียรติจาก นายชิเกรุ เอโอยากิ ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก ประจำประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูล และมีผู้แทนจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขงร่วมแลกเปลี่ยนกรณีตัวอย่างเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวในเมืองมรดกโลก ในงานดังกล่าวมีชุมชน หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน ณ จังหวัดสุโขทัย