อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง (PHONG NHA-KE BANG NATIONAL PARK)

ความเป็นมาและความสำคัญ
อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง (Phong Nha-Ke Bang National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศเวียดนามที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2546 อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง (ราว 400 ล้านปี) ดังนั้นบริเวณนี้จึงเป็นพื้นที่ภูมิประเทศแบบหินปูนที่เก่าแก่ที่สุดในเอเซียเป็นกลุ่มหินปูนมีขนาดพื้นที่ 857.54 ตารางกิโลเมตร มีบริเวณที่กว้างขวางทอดยาวไปถึงชายแดนของสาธารณรัฐประชาชนลาว เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกอย่างมาก ภูมิทัศน์ของอุทยานจึงมีความซับซ้อนด้วยรูปแบบทางธรณีวิทยาหลากหลาย และมีสัตว์หายากหลายชนิดอาศัยอยู่ในอุทยานแห่งนี้ อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง เต็มไปด้วยหินรูปร่างต่าง ๆ และถ้ำมากมาย ยังเป็นสถานที่ 1 ใน 2 ของโลกที่เป็นหินปูนที่มีลำธารใต้ดินขนาดใหญ่ ในเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2552  นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ค้นพบถ้ำใหม่ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นถ้ำใหญ่ที่สุดในโลก

ถ้ำซันดอง (Son Doong cave) ถ้ำใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ในอุทยานแห่งชาติฟง งา-เค ปาง เป็นถ้ำที่เกิดจากกระแสน้ำที่ไหลกัดเซาะอยู่ใต้ดิน ภายในถ้ำมีความสวยงามที่น่าตื่นตาตื่นใจ อย่าง หินงอกหินย้อย อ่างไข่มุก จึงถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในอำเภอโบ๊จักและอำเภอมิญฮว้า จังหวัดกว๋างบิ่ญ และติดชายแดนประเทศลาว ห่างจากกรุงฮานอยมาทางใต้ประมาณ 500 กิโลเมตร

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 27 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 1 ข้อ ดังนี้
เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได