เกี่ยวกับเรา

เว็บ มรดกโลกในประเทศอาเซียน เป็นเว็บที่รวบรวมมรดกโลกของประเทศในอาเซียน ซึ่งเป็นการโปรโมทสถานที่ไปในตัว ผู้ใช้สามารถดูหรือศึกษาสถานที่มรดกของโลกนั้นได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปในสถานที่จริง สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆได้