เที่ยวฮอยอัน

เที่ยวฮอยอัน เมืองเก่ามรดกโลกของประเทศเวียดนาม

ฮอยอัน หรือ โห่ยอาน คือเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ในเขตจังหวัดกว๋างนาม มีประชากรอาศัยราว 80,000 คน ปัจจุบันฮอยอันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ในฐานเมืองเล็กๆน่ารัก มีตัวเมืองเก่าที่สวยงามส่วนใหญ่สร้างจากไม้มีประตูแกะสลักและห้องโปร่งๆ จนองค์การยูเนสโกกับรัฐบาลโปแลนด์ตั้งโครงการบูรณะอาคารในเมืองฮอยอันเพื่อปกป้องเขตเมืองเก่าและอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมของที่นี่เอาไว้

ในส่วนของประวัติความเป็นมา เมืองฮอยอัน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่นํ้าทูโบน ใกล้ชายฝั่งทะเล ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เคยเจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก แต่หลังจากนั้นฮอยอันได้รับความเสียหายจากการสู้รบและแม่นํ้าค่อยๆตื้นเขิน เวียดนามจึงย้ายเมืองท่าไปที่เมืองดานังแทน ฮอยอันจึงกลายเป็นสงบเงียบลง

สำหรับเขตเมืองเก่าที่เปี่ยมเสน่ห์ของฮอยอันถูกอนุรักษ์ไว้ ห้ามไม่ให้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้า อนุญาตแค่คนเดินเท้ากับรถจักรยานเท่านั้น ซึ่งบ้านในแถบนี้จะมีอาหารสีเหลือสดใสโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงมีไฮไลต์คือโคมไฟหลายร้อยดวง ซึ่งเมื่อตกคํ่าโคมไฟจะสว่างไสวไปทั่วเขตเมืองเก่า นับเป็นภาพที่สวยงามมาก และอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวฮอยอัน ที่ยังคงรักษาขนมธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณีเก่าๆของบรรพบุรุษที่ผสมผสานความเป็นจีน ญี่ปุ่น กับเวียดนามเอาไว้ได้อย่างลงตัว
เที่ยวฮอยอัน

สถานที่ท่องเที่ยวของฮอยอันยอดนิยมนอกจากเมืองเก่ามีดังนี้

– บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านยาวไปจนจรดถนนอีกสายหนึ่ง มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สร้างด้วยไม้ 2 ชั้น สุดประณีตด้านหน้าเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีดาดฟ้าเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า มีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน และรูปแบบของหลังคาเป็นทรงกระดองปูสวยงาม

– สะพานญี่ปุ่น สร้างโดยชาวญี่ปุ่น มีรูปทรงโค้ง หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลอนคลื่น ตรงกลางสะพานมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สร้างเพื่อเชื่อมเขตชาวญี่ปุ่ นกับชาวจีน

– จั่วฟุกเกี๋ยน บ้านประจำตระกูลที่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2335 บริเวณบนถนนตรันฝู เป็นแหล่งพบปะของผู้คนที่อพยพมาจากฟุกเกี้ยนซึ่งมีแซ่เดียวกัน

การเดินทางไปเมืองฮอยอัน

เดินทางโดยเครื่องบินจะสะดวกกว่าทางบก เพราะเมืองนี้อยู่ค่อนไปทางทิศตะวันออกและทางเหนือของเวียดนาม ซึ่งถือว่าไกลพอสมควร จากกรุงเทพฯให้นั่งเครื่องบินไปลงที่เมืองโฮจิมินซิตี้ จากนั่นต่อเครื่องสายการบินในประเทศเวียดนามไปลงที่เมืองดานัง ก่อนจะต่อรถโดยสารอีกประมาณ 40 นาทีก็ถึงเมืองดานังแล้ว