มรดกโลกแบบผสมผสาน

เวียดนาม : มรดกโลกแบบผสม

มรดกโลกแบบผสม (วัฒนธรรมและธรรมชาติ)

8. แหล่งภูมิทัศน์จ่างอาน (Trang An Landscape Complex) เขตภูมิทัศน์แห่งหนึ่งใกล้เมืองนิญบิ่ญ จังหวัดนิญบิ่ญ บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ประเทศเวียดนาม เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งท่องเที่ยวล่องเรือในถ้ำ มีสภาพภูมิประเทศที่น่าตื่นตาของเขาหินปูน แทรกซึมด้วยแม่น้ำหลายสาย มีทัศนีย์ภาพสวยงาม

มรดกโลก