บ้านเชียง

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง มรดกจังหวัดอุดรธานี

          ประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดี มีมรดกโลกที่มีชื่อเสียงมาก โดยเฉพาะอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีที่รวบรวมวัตถุโบราณอันล่ำค่า แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกอันดับที่ 359 จากคณะกรรมการมรดกโลก องค์การยูเนสโก (Unesco) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จัดแสดงอารยธรรมเก่าแก่ การดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี อันดับที่ 4 ของประเทศไทย ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

บ้านเชีียงแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 55 กิโลเมตร ภายในพื้นที่จุดแรกที่ควรไปเยี่ยมชมคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

ภายในจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้ และโบราณวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เข้าชมจะได้รับรู้ถึงการดำรงชีวิต ของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี

บ้านเชีียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า ในเขตวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย จัดทำเป็นนิทรรศการถาวร จัดแสดงจำลองขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดิน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดี และโบราณวัตถุ โดยส่วนใหญ่เป็นภาชนะดินเผาที่ฝังรวมกับศพที่เป็นโครงกระดูก

ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่แสดงถึงเทคโนโลยีในยุคนั้น รวมถึงวัตถุโบราณและนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยไปจัดแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนนี้ยังมีห้องนิทรรศการ ห้องบรรยายและการให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

บ้านเชีียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)

หลุมขุดค้นทางโบราณคดี วัดโพธิ์ศรีใน เป็นหลุมขุดค้นที่จัดอยู่สมัยปลายของวัฒนธรรมบ้านเชียง มีอายุระหว่าง 2,300-1,800 ปีมาแล้ว สมัยนี้ภาชนะดินเผาจะเขียนลายพื้นสีแดงบนลายสีนวล เขียนลายสีแดงบนพื้นสีแดง และฉาบด้วยน้ำดินสีแดงแล้วขัดมัน ส่วนด้านโลหะกรรม

ยุคนี้รู้จักการนำเหล็กมาใช้ได้แล้ว ส่วนสำริดถึงแม้จะพบทำเป็นเครื่องใช้น้อยลงแต่ยังคงทำเป็นเครื่องประดับที่พัฒนาด้านความประณีต และสวยงามมากกว่าทุกสมัยหลุมขุดค้นทางโบราณคดี วัดโพธิ์ศรีใน เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลังจากชมแหล่งโบราณคดีแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาของที่ระลึกบ้านเชียง บริเวณถนนสายหน้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง มีการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากบ้านเชียงแทบทุกหลังคาเรือน

 

บ้านเชียง

เนื่องจากพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่กว้างติดถนนเป็นแนวยาว ชาวบ้านในพื้นที่จึงเปิดร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ จำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์รู้จักกันไปทั่วโลก จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี และจำหน่ายของดีขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีอื่นๆ เช่น ผ้าทอพื้นเมือง และสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆ

การเดินทางโดยรถยนต์  จากตัวเมืองอุดรธานี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 22 (สายอุดรธานี – สกลนคร) เมื่อถึงปากทางเข้าบ้านปูลู บริเวณกิโลเมตรที่ 50 จะพบป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ ให้เลี้ยวเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 2225 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร

บ้านเชียง