ป้ายกำกับ: จันดี ปรัมบานัน (อินโดนีเซีย: Candi Prambanan)