ป้ายกำกับ: ปราสาทพระวิหาร

  • ปราสาทพระวิหาร

    ปราสาทพระวิหาร

    ความเป็นมา ปราสาทพระวิหาร  (Temple of Preah Vihear)  เป็นโบราณสถานอายุประมาณ 1,000 ปี ซึ่งชาวไทยมักเรียกว่า “เขาพระวิหาร” และที่ประเทศกัมพูชาเรียกขานว่า “เปรี๊ยะวิเฮียร์” สร้างขึ้นในหลายรัชสมัยของกษัต...