ป้ายกำกับ: “ยูเนสโก”หนุนไทยเป็น”ศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน “