ป้ายกำกับ: เมืองพระนคร (ANGKOR)

  • เมืองพระนคร (ANGKOR)

    เมืองพระนคร (ANGKOR)

    ความเป็นมา เมืองพระนคร หรือแองกอร์  (Angkor) คือหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองของอาณาจักรเขมรในอดีต ทั้งยังสะท้อนภูมิปัญญาอันชาญฉลาดทางสถาปัตยกรรม และประติมากรรมของบรรพชนขอมโบราณ ประวั...