ป้ายกำกับ: ‘โขน เป็นวัฒนธรรมร่วมของอาเซียน ไม่ใช่ของใครฝ่ายเดียว’ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ