ป้ายกำกับ: ไม่สนใจว่าเป็น’มรดกโลกของไทย’ ฝรั่งสาวตีลังกาฉีกขา