มรดกโลกแบบผสมผสาน

เวียดนาม : มรดกโลกทางธรรมชาติ

มรดกโลกทางธรรมชาติ

1. อ่าวฮาลอง (Ha Long Bay) มีชื่อตามการออกเสียงในภาษาเวียดนามเขียนได้ว่า “Vinh Ha Long” หมายถึง “อ่าวแห่งมังกรผู้ดำดิ่ง” เป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม

มรดกโลก

2. อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง (Phong Nha-Ke Bang National Park) จากการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก ภูมิทัศน์ของอุทยานจึงมีความซับซ้อนด้วยรูปแบบทางธรณีวิทยาหลากหลาย และมีสัตว์หายากหลายชนิดอาศัยอยู่ในอุทยานแห่งนี้ อุทยานแห่งชาติฟง งา-เค บัง เต็มไปด้วยหินรูปร่างต่าง ๆ และถ้ำมากมาย ตั้งอยู่ในอำเภอโบ๊จักและอำเภอมิญฮว้า จังหวัดกว๋างบิ่ญ และติดชายแดนประเทศลาว

มรดกโลก