หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป

 • มรดกโลก

  แหล่งมรดกทางธรรมชาติ

            – เป็นตัวอย่างเด่นชัดในการเป็นตัวแทนของวิวัฒนาการสำคัญๆในอดีตของโลก อีกทั้งยังรวมถึงแหล่งที่เป็นตัวแทนของยุคสำคัญๆในอดีต เช่น ยุคของสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลาก...

 • มรดกโลก

  แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

  – เป็นตัวแทนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ ด้านศิลปกรรมหรือตัวแทนของความงดงาม และเป็นผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันฉลาดยิ่ง หรือ – เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิ...

 • มรดกโลก

  มรดกโลกคือ??

  สัญลักษณ์ มรดกโลก ออกแบบโดย Mr. Michel Olyff มีความหมายเน้นย้ำความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ สี่เหลี่ยมจตุรัสหมายถึงรูปแบบที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์และวงกลมหมายถึงธรรมชาติ ซึ่ง 2 สิ่งนี้เช...